Rekrytering Tech

 

Prowork har lång erfarenhet från Teknik & industrisektorn och har sedan start hjälpt våra kunder med både bemanning & rekryteringslösningar. Vi har valt att nischa oss mot denna sektor då vi har spetskompetens och har lång erfarenhet från branschen. Detta bidrar till en ökad förståelse av de utmaningar som finns och de kompetenser branschen efterfrågar. Tuffa krav på effektivitet, korta ledtider, ojämna orderinflöden sätter höga krav på kompetens. Exempel på tjänster där vi hjälpt våra kunder är Produktionsplanerare, Tekniska säljare, Kvalitetstekniker, Maskinoperatörer, Lagerchef, Lagerarbetare, Montörer inom finmekanik och mekaniska verkstäder, ordermottagare m fl.

Behöver ni förstärkning under föräldraledighet eller långtidssjukskrivning. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens oavsett om det är en tillfällig arbetstopp, en kommande föräldraledighet eller en sjukskrivning. Vi är specialister inom konsultverksamhet. Vi har många års erfarenhet av både rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare. Vi ställer höga krav och vi hjälper dig hitta en konsult som matchar just dina behov.

En motiverad konsult med rätt inställning är avgörande i en professionell konsultverksamhet. Nyckeln till att ge våra konsulter rätt förutsättningar att göra ett bra jobb är kommunikationen med dig som uppdragsgivare. Vi jobbar ständigt med att våra konsulter ska trivas och må bra på sina uppdrag. Precis som du vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Behöver ert företag hjälp med rekrytering inom Industribranschen? Tveka inte att kontakta oss på nedanstående formulär.

Hur vi Rekrytering inom Fastighet

Alla rekryteringskonsulter på Prowork har mångårig erfarenhet av att rekrytera chefer, specialister och kvalificerad personal från just er bransch.  Att vi är nischade inom fastighetsbranschen ökar inte bara förståelsen för era behov, det gagnar även kandidatupplevelsen som får prata med en rekryteringskonsult som kan deras bransch.   

Våra rekryteringskonsulter ansvarar och driver hela processen från start till uppföljning, vilket innebär att ni alltid har en kontaktperson som är insatt i hela processen.

I korthet ser Proworks rekryteringsprocess ut så här:

 1. Analys tillsammans med er.
 2. Framtagande av Kravprofil.
 3. Annonsering
 4. Search
 5. Initial scanning av kandidater
 6. Kvalificerade djupintervjuer
 7. Kandidatpresentationer
 8. Testbatteri
 9. Referenser
 10. Anställning
 11. Uppföljning

Proworks Rekryteringsprocess

Analys

Tillsammans med er genomför vi en analys av den aktuella befattningen och upprättar en kravprofil. I denna analys läggs stor vikt vid kandidatens personlighet, kundföretagets företagskultur, mål och värderingar.

Search

Vi söker kandidater genom våra nätverk, interna och externa databaser samt via våra samarbetspartners. Kandidaterna bedöms initialt utifrån telefonintervjuer, ansökningar, meritförteckningar och rekommendationer.

Annonsering

I våra grundavtal ingår annonsering på AMS, Linkedin, vår hemsida samt emellanåt ytterligare externa kanaler. Vi hjälper gärna till med att ta fram extra plattformar för annonsering. Exempelvis kan vi ett paket där vi annonserar på LinkedIn, Facebook och Instagram. 

 

Intervju och presentation

Vi genomför kvalificerade djupintervjuer och personlighetsbedömningar där metoderna lägger stort fokus på att identifiera och matcha företagskulturen med kandidatens personliga värderingar och mål. Resultatet kommuniceras i en presentation där det bland annat kan ingå meritförteckning, särskilda kompetenser, erfarenheter samt givetvis rekryteringskonsultens bedömning av kandidaten.

 

Strukturerad beteendeanalys / Tester

Vi förespråkar att låta kandidaterna genomgå strukturerade beteendeanalyser och tester. Man får då fram en mer utförligt bild hur man ska leda, motivera och hur personen agerar i vissa arbetsmoment.    

Vi utför gärna också prestationsmätande tester inom tex. logiskt tänkande och läs-och sifferförståelse. 

 

Referenser

Vi utför de slutliga referenstagningarna samt samordnar slutförhandlingen och avtalsskrivningen med kandidaten. Det slutgiltiga avgörandet om anställning ligger hos er. 

 

Rekryteringsgaranti

Självklart vill vi att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster och erbjuder därför en rekryteringsgaranti. 

 

Uppföljning

När kandidaten varit anställd två månader genomför vi en uppföljning med både kund och kandidat för att säkerställa att ni är nöjda med hela processen och att kandidaten passar in i företaget. 

 

För arbetsgivare

Kontakta oss

Funderar ni på att rekrytera inom teknik och industri ? Fyll i formuläret nedan så kan vi hjälpa er.