Fastighet

Vi på Prowork brinner för att stötta och förse  fastighetsbranschen med rätt kompetens på rätt plats. Vår utgångspunkt är enkel: Vi vill hjälpa er att hitta rätt medarbetare – och det är era behov som styr på vilket sätt vi ska göra det.

Teknisk eller ekonomisk förvaltning, drift & underhåll, administration av olika slag eller inre och yttre skötsel? Vi hjälper er med både rekryterings – och bemanningslösningar!

Läs mer

Vi har sedan starten 2013 valt att nischa in oss mot fastighetssektorn att flera skäl: dels tycker vi det är en spännande bransch, dels faller det sig naturligt då vi även hjälper stora delar av samhällsbyggnadssektorn. Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är nyckeln till att vi på kort tid fått förmånen att samarbeta med många av de etablerade bolagen.

Exempel på tjänster vi hjälper våra kunder med är:

  • Fastighetsförvaltare, både ekonomisk och teknisk
  • Fastighetstekniker
  • Drifttekniker
  • Fastighetsvärdar
  • Vaktmästare
  • Trädgårdsmästare
  • Administratörer
  • Receptionister

BYGG & ANLÄGGNING

Inhyrning av kvalificerade yrkesarbetare: Behöver ert projekt snickare, armerare eller anläggningspersonal? Vi hjälper er med de resurser ni behöver när ni behöver dem. Ni kan hyra in en enskild yrkesarbetare eller ett helt arbetslag. Ni kan skala upp – och skala ner. Samarbetar ni med Prowork får ni maximal flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Läs mer

SERVICEFUNKTIONER PÅ ARBETSPLATSEN

Är projektet i behov av grindvakter som hanterar in & uttransporter till arbetsplatsen. Behöver trafiken ibland stoppas eller ledas om? Finns det ett behov av att hantera logistiken på arbetsplatsen såsom mottagningskontroller, provisorier, inskrivningar, in och utbärning av material och hantering av återvinningsstationer. Behövs stöttning med att hålla projektet rent och snyggt?

REKRYTERING AV TJÄNSTEMÄN

Behöver någon del av er organisation förstärkning? Vi hjälper idag våra beställare med rekrytering av platschefer, entreprenadingenjörer, KMA-samordnare och olika administrativa tjänster. Genom att anlita oss får ni inte bara hjälp av experter utan ni kan också fullt ut fokusera på er kärnverksamhet.

Industri & Produktion

Prowork är ett auktoriserat bemannings- & rekryteringsföretag som har kollektivavtal och försäkringar – vilket är en bra grund för både er och våra anställda. Exempel på tjänster där vi hjälpt våra kunder är produktionsplanerare, kvalitetstekniker, CNC-operatörer, montörer inom finmekanik och mekaniska verkstäder, ordermottagare m fl.
Av erfarenhet så vet vi att man inte kan vara bäst på allt så det har blivit naturligt att vi inriktar oss på områden där vi har spetskompetens och erfarenhet.

Läs mer

Proworks erfarenhet från industrisektorn bidrar till en ökad förståelse av de utmaningar som finns och de kompetenser branschen efterfrågar. Tuffa krav på effektivitet, korta ledtider, ojämna orderinflöden sätter höga krav på kompetens.

Vi har specialiserat oss på att hitta de
kompetenser ni kan komma att behöva för att lösa era åtaganden mot er beställare. Vi
ger oss inte förrän ni har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar mot i kombination med ett högt engagemang är det vi lever på.

För arbetsgivare

Kontakta oss

Funderar ni på att anställa eller hyra in personal? Fyll i formuläret nedan så kan vi hjälpa er.