Employer branding – din guide

Employer branding är avgörande för att företag ska kunna attrahera de bästa kandidaterna, men också senare behålla dem. Det kan förbättra företagets rykte, öka produktiviteten hos medarbetarna och skapa en starkare organisation. Bygg ett framgångsrikt employer branding som ger dig en konkurrensfördel och hjälper dig att nå de bästa i branschen samt skapar en bra arbetsmiljö för befintliga medarbetare.

Vad är employer branding?

Employer branding handlar om hur ditt företag eller din organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Det är en strategisk process för att forma och påverka denna uppfattning och bygga ett positivt varumärke. Det handlar alltså inte bara om rekrytering, utan om att bygga en stark och värdefull relation med alla dina medarbetare – både nuvarande och potentiella. På köpet skapas en arbetsmiljö där människor trivs och vill jobba, och där de känner att de kan utvecklas och nå sin fulla potential.

Fördelarna

Ett starkt employer branding kan ge dig många fördelar som att locka nya medarbetare, öka välbefinnandet och engagemanget bland medarbetarna och skapa en stark företagskultur.

Attrahera och behåll talanger

Det är inte en självklarhet att de bästa talangerna söker sig till ditt företag. Konkurrensen om kompetent personal är hård och du behöver ett starkt employer brand för att sticka ut från mängden. Genom att skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö, där medarbetare känner sig värdesatta och respekterade, kan de anställda hjälpa till att sprida ditt företags varumärke. Det ökar din attraktionskraft och kan locka de bästa kandidaterna till dig. Sedan är det lika viktigt att behålla dina medarbetare som att attrahera nya. Ett starkt employer branding behöver därför också kännas genuint och återspeglas i företagskulturen.

Öka medarbetarengagemanget

Engagerade medarbetare är mer produktiva, kreativa och lojala. De är också mer benägna att stanna kvar på företaget, men också att rekommendera arbetsplatsen till andra. Employer branding kan spela en viktig roll för att öka medarbetarengagemanget genom att skapa en känsla av gemenskap och stolthet. Om du kommunicerar ditt företags värderingar och vision på ett tydligt och inspirerande sätt kan du skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade att göra sitt bästa.

Förbättra företagets rykte

Ditt employer brand påverkar inte bara hur potentiella medarbetare ser på ditt företag, utan även hur kunder, partners och investerare ser på det. Det kan förbättra ditt rykte och göra dig mer attraktiv som samarbetspartner och investeringsobjekt. Ett gott rykte kan leda till ökad försäljning, bättre kundrelationer och en starkare position på marknaden.

Skapa en starkare företagskultur

En stark företagskultur är avgörande för ett framgångsrikt företag. Den definierar hur ditt företag arbetar, hur medarbetare interagerar med varandra och hur beslut fattas. Employer branding kan spela en viktig roll för att forma och stärka din företagskultur genom att kommunicera dina värderingar och skapa en känsla av samhörighet i organisationen. En stark företagskultur kan leda till ökad produktivitet, innovation och lojalitet bland medarbetare.

Hur man bygger ett starkt employer branding

För att bygga ett starkt employer branding är det viktigt att du har en tydlig strategi och plan. Du behöver veta vad du vill uppnå och hur du ska nå dit. Det handlar om att kommunicera i alla steg av medarbetarresan, från att attrahera och rekrytera, till att utveckla och behålla, men också efter avslutad anställning. Du behöver skapa ett konsekvent budskap och kommunicera det både internt och externt.

  • Definiera din målgrupp: Vem vill du ska jobba hos dig? Börja med att identifiera dina idealkandidater och vad de värdesätter i en arbetsgivare. Är det flexibilitet, utvecklingsmöjligheter eller en kreativ arbetsmiljö?
  • Utveckla en strategi: Vad vill du uppnå med ditt employer branding? Hur ska du differentiera dig från konkurrenterna? Utveckla en strategi som definierar dina mål, målgrupp och budskap.
  • Skapa en konsekvent budskapsplattform: Ditt budskap ska genomsyra all din kommunikation, både digital och fysisk. Fundera på era värderingar, kultur och unika fördelar som arbetsgivare.
  • Kommunicera: Använd sociala medier, en karriärsajt, platsannonser och evenemang för att berätta om ert företag som arbetsgivare. Visa upp er kultur, medarbetare och spännande projekt. Låt det synas, men också kännas vad ni gör! Glada medarbetare är er bästa reklam.
  • Mät och spåra dina resultat: Det finns många mätverktyg att använda för att hålla koll på resultaten. NPS mäter kandidaters upplevelser av organisationen, social engagement mäter engagemanget på sociala medier, ROI of Employer Branding jämför kostnader för dessa initiativ med fördelar som exempelvis minskad personalomsättning och effektivare rekrytering. Använd även kontinuerligt medarbetarundersökningar för att få värdefull feedback inifrån företaget.
Funderar ni på att anställa eller hyra in personal?
Kontakta oss och låt oss tillsammans hitta rätt rekryteringskonsult för ert bolag. Hos oss får du en kontaktperson genom hela processen. Vilket underlättar för er som kund. Ni vet alltid vem ni ska ringa och vi vet vad ni efterfrågar.
Lediga tjänster
2 dagar sedan

Talent Manager Göteborg

Nu söker vi en driven Talent Manager till vårt kontor i Göteborg! Prowork är ett kompetensföretag specialiserat mot industrin,…
4 dagar sedan

Nu söker vi en Besiktningstekniker

Nu har vi nöjet att rekrytera en besiktningstekniker till Disab i Eslöv. För att lyckas i rollen ser vi…
5 dagar sedan

Lösningsorienterad fastighetstekniker

Vill du arbeta för ett innovativt och expanderande företag i en mångsidig roll där varje dag är annorlunda? Letar…

Jag har anlitat Jimmy i några rekryteringar och han har alltid levererat enligt önskemål. Vårt samarbete fungerar alldeles utmärkt och Jimmys lyhördhet samt erfarenhet är något som jag uppskattar mycket. Jag kommer att anlita Jimmy även i nästa rekrytering som troligen blir ganska snart.

Kalle Bandh Avdelningschef WSP Terrasond

Jag har både rekryterats samt rekryterat via Cecilia och Prowork och har bara gott att säga om dem. Genomgående proffsig organisation som levererar väldigt bra kandidater

Marcus Albrektsson Säljare på Arema Rental

Det engagemang som Cecilia visade i min rekrytering med ständiga återkopplingar och ett oerhört driv är ingenting man stöter på varje dag, och med dem orden så vill man alltid rekommendera någonting som är bra vidare!

Sebastian Platschef YIT

Vad säger våra kandidater och våra kunder om Prowork?​