Personlighetstest i rekryteringsprocessen

I en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är det viktigt att inte bara hitta rätt kompetens utan också rätt personlighet som passar in i företagskulturen. Genom att integrera personlighetstester i rekryteringsprocessen, kan vi få en djupare förståelse för kandidaternas beteendemönster, motivationsfaktorer och arbetsstil. Detta hjälper oss att skapa en mer målinriktad och effektiv matchning mellan kandidater och arbetsgivare, vilket ökar chansen för långsiktiga framgångsrika anställningar.

Vad är personlighetstest?

Personlighetstester är psykologiska instrument som syftar till att kartlägga individers karaktärsdrag och beteendemönster. Dessa tester är utformade för att vara objektiva och icke-diskriminerande, och erbjuder en standardiserad metod för att bedöma viktiga personlighetsdrag. De kan avslöja insikter om hur en person hanterar stress, arbetar i team, kommunicerar och löser problem. Denna information är ovärderlig för arbetsgivare som vill förstå hur en potentiell anställd kan prestera i olika arbetsmiljöer och situationer.

 

Olika typer av personlighetstest

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Detta test kategoriserar individer i en av 16 personlighetstyper baserat på fyra huvuddimensioner: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, och Judging/Perceiving. Det är utformat för att hjälpa människor förstå sig själva och hur de interagerar med andra.

 

DISC-beteendeanalys: DISC står för de fyra beteendestilarna Dominance, Influence, Steadiness, och Conscientiousness. Testet används för att bedöma beteendemönster och är särskilt användbart i arbetsmiljöer för att förstå kommunikationsstilar och teamdynamik.

 

Big Five-personlighetstest (OCEAN): Detta test mäter fem huvuddimensioner av personlighet: Öppenhet för erfarenheter, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet, och Neuroticism. Det anses vara ett av de mest vetenskapligt validerade personlighetstesterna.

 

16PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire): Detta test utvärderar en individ baserat på 16 personlighetsfaktorer. Det är omfattande och används ofta i yrkesmässiga sammanhang för karriärutveckling och anställningsbedömningar.

 

Hogan Assessments: Hogan erbjuder en rad olika tester som mäter personlighet i arbetsrelaterade sammanhang. De fokuserar på att förstå styrkor, svagheter och potentiella riskbeteenden hos individer i professionella roller.

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI): Ursprungligen utvecklat för att bedöma psykisk hälsa, används detta test nu även för att förstå en persons personlighetsstruktur och beteendemönster.

 

Caliper Profile: Detta test mäter hur en individs personlighetsdrag relaterar till hans eller hennes potential att lyckas i en viss roll eller arbetsmiljö. Det är användbart för både personlig utveckling och rekrytering.

 

Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI): TKI används för att förstå hur olika personlighetstyper hanterar konflikter. Det fokuserar på fem olika konflikthanteringsstilar: tävla, samarbeta, kompromissa, undvika och anpassa sig.

 

Personlighetstest i arbetsintervjuer

Att integrera personlighetstester i arbetsintervjuer kan ge en mer nyanserad bild av kandidaten. Dessa tester kan komplettera den traditionella intervjuprocessen genom att ge insikter som kanske inte framkommer under en standardintervju. De kan hjälpa till att identifiera potentiella styrkor och utvecklingsområden hos kandidaten, vilket ger en mer rundad bild av hur personen skulle kunna passa in i teamet och bidra till företagets framgång.

 

Fördelar med att använda personlighetstest

Användningen av personlighetstester i rekryteringsprocessen erbjuder flera fördelar. För det första kan det hjälpa till att objektivisera rekryteringsprocessen genom att ge en standardiserad bedömning av kandidaters personlighetsdrag. Detta kan minska risken för fördomar och subjektiva bedömningar. För det andra kan det hjälpa arbetsgivare att bättre förstå hur en kandidat kommer att passa in i företagskulturen och arbetsgruppen, vilket är avgörande för att skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö.

 

Juridiska och etiska aspekter

När man använder personlighetstester i rekryteringsprocessen är det viktigt att vara medveten om och följa gällande lagstiftning och etiska riktlinjer. Detta innebär att säkerställa att testerna inte diskriminerar baserat på kön, ålder, etnicitet eller andra skyddade egenskaper. Det är också viktigt att hantera och skydda personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt, i enlighet med dataskyddsförordningar som GDPR.

 

Att tänka på inför ett personlighetstest i arbetsintervju

För kandidater som ska genomgå ett personlighetstest är det viktigt att närma sig testet med ärlighet och öppenhet. Det finns inga rätt eller fel svar på dessa tester; de är utformade för att fånga din unika personlighet. Det är också viktigt att komma ihåg att resultaten från ett personlighetstest är bara en del av en större bedömning och ska inte ses som den enda faktorn i anställningsbeslutet.

 

Vi hjälper er med screeningtester vid rekrytering

I dagens dynamiska arbetsmarknad är det viktigare än någonsin att hitta rätt person för rätt position. Vi erbjuder en omfattande portfölj av testverktyg och expertis för att säkerställa att ni hittar den mest lämpliga kandidaten för er organisation.

Våra kognitiva tester mäter tänkande, problemlösning och beslutsfattande, medan personlighetstesterna ger insikter i kandidatens arbetsstil, motivation och kulturell passform. Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer, eller önskar vår assistans inför kommande rekryteringar.

Funderar ni på att anställa eller hyra in personal?
Kontakta oss och låt oss tillsammans hitta rätt rekryteringskonsult för ert bolag. Hos oss får du en kontaktperson genom hela processen. Vilket underlättar för er som kund. Ni vet alltid vem ni ska ringa och vi vet vad ni efterfrågar.
Lediga tjänster
2 dagar sedan

Talent Manager Göteborg

Nu söker vi en driven Talent Manager till vårt kontor i Göteborg! Prowork är ett kompetensföretag specialiserat mot industrin,…
4 dagar sedan

Nu söker vi en Besiktningstekniker

Nu har vi nöjet att rekrytera en besiktningstekniker till Disab i Eslöv. För att lyckas i rollen ser vi…
5 dagar sedan

Lösningsorienterad fastighetstekniker

Vill du arbeta för ett innovativt och expanderande företag i en mångsidig roll där varje dag är annorlunda? Letar…

Jag har anlitat Jimmy i några rekryteringar och han har alltid levererat enligt önskemål. Vårt samarbete fungerar alldeles utmärkt och Jimmys lyhördhet samt erfarenhet är något som jag uppskattar mycket. Jag kommer att anlita Jimmy även i nästa rekrytering som troligen blir ganska snart.

Kalle Bandh Avdelningschef WSP Terrasond

Jag har både rekryterats samt rekryterat via Cecilia och Prowork och har bara gott att säga om dem. Genomgående proffsig organisation som levererar väldigt bra kandidater

Marcus Albrektsson Säljare på Arema Rental

Det engagemang som Cecilia visade i min rekrytering med ständiga återkopplingar och ett oerhört driv är ingenting man stöter på varje dag, och med dem orden så vill man alltid rekommendera någonting som är bra vidare!

Sebastian Platschef YIT

Vad säger våra kandidater och våra kunder om Prowork?​