Så fungerar referenser

Referenser är en viktig del i rekryteringsprocessen och ger en ytterligare dimension till din ansökan. De möjliggör för potentiella arbetsgivare att få en djupare förståelse för dina färdigheter, arbetsprestationer och karaktär genom att kommunicera direkt med tidigare chefer, kollegor eller andra professionella kontakter. När du blir ombedd att lämna referenser, är det ett tecken på att arbetsgivaren ser dig som en seriös kandidat och vill bekräfta den information du har angett samt få en ytterligare inblick i din arbetskapacitet och personlighet.

Typer av referenser och när de används

Det finns flera typer av referenser, inklusive professionella, akademiska, och personliga. Professionella referenser kommer oftast från tidigare arbetsgivare eller kollegor som kan intyga dina arbetsrelaterade kompetenser och prestationer. Akademiska referenser är vanliga för de som nyligen har avslutat sina studier och inkluderar lärare eller universitetspersonal som kan tala om din akademiska förmåga och inställning till studier. Personliga referenser, även kända som karaktärsreferenser, används när professionella referenser inte är tillgängliga och kommer från personer som känner dig väl men i en icke-professionell kapacitet. Valet av referenstyp beror på din erfarenhet och den specifika roll du söker.

 

Att välja referenser

När du väljer dina referenser, tänk på personer som känner till ditt arbete eller dina studier väl och som kan ge positiva och konkreta exempel på dina färdigheter och prestationer. Det är viktigt att välja referenser som kan kommunicera tydligt och som förstår värdet av deras bidrag till din ansökan. Informera alltid dina referenser i förväg och se till att de är villiga och förberedda att tala väl om dig när de kontaktas.

 

Hur många referenser bör du inkludera?

Det är vanligt att inkludera två till tre referenser i din ansökan. Detta antal ger arbetsgivaren tillräckligt med perspektiv för att bilda sig en uppfattning om dig som kandidat utan att processen blir för tidskrävande.

 

Förbered dina referenser

Innan du lämnar ut dina referensers kontaktuppgifter, se till att de är informerade och förberedda. Ge dem en uppdatering om din jobbsökning, typen av roller du söker, och varför du tror att du passar för dessa positioner. Detta hjälper dem att ge relevanta och stödjande kommentarer om din ansökan.

 

Hur man hanterar negativa referenser

Om du är orolig för potentiellt negativa referenser, är det bäst att adressera dessa bekymmer direkt med din potentiella referens för att förstå deras synvinkel. Om möjligt, välj en annan referens som kan ge en mer positiv bild av dig. Kommunikation och transparens med din potentiella arbetsgivare kan också hjälpa till att mildra eventuella negativa intryck.

 

Vad rekryterare letar efter i referenser

Rekryterare använder referenser för att verifiera den information du har angett i din ansökan och för att få en djupare insikt i dina arbetsvanor, tekniska färdigheter, och hur du interagerar med andra. De är särskilt intresserade av att höra om dina tidigare arbetsprestationer, ditt beteende i team, och din förmåga att hantera utmaningar.

 

Hur och när referenskontroller genomförs

Referenskontroller genomförs vanligtvis mot slutet av rekryteringsprocessen, när arbetsgivaren har begränsat ner sina kandidater till ett fåtal finalister. Arbetsgivaren kommer att kontakta dina referenser via telefon eller e-post för att ställa specifika frågor relaterade till din arbetsprestation och beteende.

 

Juridiska överväganden kring referenskontroller

Det finns juridiska aspekter att tänka på när det gäller referenskontroller, inklusive rätten till privatliv och diskrimineringslagar. Arbetsgivare bör följa relevant lagstiftning och bästa praxis, vilket inkluderar att endast fråga om information som är relevant för jobbet och att inhämta samtycke från kandidaten innan referenser kontaktas.

 

Att vara referens för andra

När du agerar som referens, är det viktigt att vara ärlig och rättvis i din bedömning. Fokusera på att ge konkreta exempel som illustrerar kandidatens färdigheter och prestationer. Var förberedd på att svara på frågor om kandidatens arbetsprestation, styrkor och områden för förbättring.

Funderar ni på att anställa eller hyra in personal?
Kontakta oss och låt oss tillsammans hitta rätt rekryteringskonsult för ert bolag. Hos oss får du en kontaktperson genom hela processen. Vilket underlättar för er som kund. Ni vet alltid vem ni ska ringa och vi vet vad ni efterfrågar.
Lediga tjänster
2 dagar sedan

Talent Manager Göteborg

Nu söker vi en driven Talent Manager till vårt kontor i Göteborg! Prowork är ett kompetensföretag specialiserat mot industrin,…
4 dagar sedan

Nu söker vi en Besiktningstekniker

Nu har vi nöjet att rekrytera en besiktningstekniker till Disab i Eslöv. För att lyckas i rollen ser vi…
5 dagar sedan

Lösningsorienterad fastighetstekniker

Vill du arbeta för ett innovativt och expanderande företag i en mångsidig roll där varje dag är annorlunda? Letar…

Jag har anlitat Jimmy i några rekryteringar och han har alltid levererat enligt önskemål. Vårt samarbete fungerar alldeles utmärkt och Jimmys lyhördhet samt erfarenhet är något som jag uppskattar mycket. Jag kommer att anlita Jimmy även i nästa rekrytering som troligen blir ganska snart.

Kalle Bandh Avdelningschef WSP Terrasond

Jag har både rekryterats samt rekryterat via Cecilia och Prowork och har bara gott att säga om dem. Genomgående proffsig organisation som levererar väldigt bra kandidater

Marcus Albrektsson Säljare på Arema Rental

Det engagemang som Cecilia visade i min rekrytering med ständiga återkopplingar och ett oerhört driv är ingenting man stöter på varje dag, och med dem orden så vill man alltid rekommendera någonting som är bra vidare!

Sebastian Platschef YIT

Vad säger våra kandidater och våra kunder om Prowork?​